1. Home
  2. سرویس ها
  3. سرویس های احراز هویت و ادعای سقف صلاحیت معاملاتی سامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform)

سرویس های احراز هویت و ادعای سقف صلاحیت معاملاتی سامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform)

سرویس هویت قانونی :

  •  این سرویس مخصوص کاربرانی است که از سامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform)  تقاضای دریافت نماد هویت قانونی می نمایند که پس از ارائه اطلاعات بصورت خود اظهاری در سامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform) از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مورد تأیید قرار گرفته باشد .

سرویس هویت تجاری:این سرویس مخصوص کاربرانی است که از سامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform) تقاضای دریافت نماد تأیید هویت تجاری راداشته باشند که پس از ارائه مستندات بصورت خود اظهاری درسامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform) (که در آن کلیه ضوابط ، قوانین و مقررات مربوط به دریافت این سرویس دیده شده است) به کاربر اعطا خواهد شد.

سرویس گواهینامه صلاحیت معاملاتی(TCC)  :

  • گواهینامه ای است بنا بر تقاضای فعال بازار یا به درخواست دیگری و با موافقت فعال بازار که مجموع اطلاعات تجاری و حرفه ای اظهار شده کاربر توسط شرکتهای دارای صلاحیت بازرسی به پیشنهاد سامانه های تجاری زوزا (Zoza Groups Trade platform) مورد بررسی و ممیزی قرار گرفته و در صورت صحت ادعای تجاری گواهینامه تایید تجاری وی صادر و سقف مجاز معاملاتی ایشان مشخص می گردد .

 

ویرایش شده در : اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

آیا این مطلب مفید بود؟

مطالب مرتبط

پرفروشترین محصولات